Mulder 21
6641GM Beuningen
Telefoon: (024) 6775233/06 28270178
E-mail:
dickkos@upcmail.nl

Deze diensten richten zich op kleine ondernemingen, verenigingen en stichtingen en particulieren.
Uw XP of VISTA installatie aan huis voor 25
Pc reparatie en installatie bij U aan huis.
Uw eigen Website vanaf 150
Betaling per oplossing en niet per uur.
Dick's pc service is een onderdeel van Dickkos groothandel te Beuningen.Ingeschreven bij
de Kamer van koophandel te Arnhem onder nummer:10145714